Website Banner
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 10
จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 962
จำนวนผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 1823
รวมผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 75892
 
  WELCOME  TO  WEBSITE
บริษัท เอ็นไวร์ เทค จำกัด ( envirtech ) ให้บริการซ่อม,ตรวจเช็ค และ ปรับแต่ง
เครื่องมือเฉพาะที่จำหน่ายโดยบริษัทฯเท่านั้น  โดยมีเครื่องมือในการทดสอบตามมาตราฐาน
โรงงานผู้ผลิต
       
       
 
        >> เครื่องมือหยั่งความลึกน้ำ สำหรับงานขุดลอกและทำแผนที่
SINGLEBEAM  SURVEY Echo Sounder Odom
สามารถเลือกความถี่ตามความถี่ของหัวหยั่งความลึกน้ำได้มีกระดาษ
บันทึกในตัวสามารถให้เป็นหลักฐานตรวจสอบภายหลังได้
             
 
        >> จำหน่ายเครื่องมือหาค่าพิกัดตำบลที่โดยระบบดาวเทียม
ระบบDGPSของHemisphere และ Septentrio ประเทศ Belgium
ซึ่งเป็นผู้ผลิตแผงภาครับ ทั้งระบบ GPS /GLOSSNASS ขึ้มมาเอง
ทำให้เครื่องมีราคาไม่แพงใช้งานง่าย
                 
 
        >> โปรแกรมสำหรับเก็บข้อมูลทางน้ำสำหรับงานแผนที่
งานขุดลอกและงานเก็บข้อเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางทะเล
โปรแกรมสามารถรองรับกับเครื่องมือสำรวจต่างๆ ได้หลากหลาย
                 
 
        >> เครื่องมือวัดและเก็บข้อมูลทางสมุทรศาสตร์
OCEANOGRAPHIC    INSTRUMENTS
-  RADAR TIDE GAUGE   -  CURRENT METER   -  CTD  Instruments
             
Current Pageid = 1